Traffic Manager: de verkeersleider van het Regionaal Service Centrum van de politie.

Traffic Management is een relatief nieuwe functie binnen het Regionaal Service Centrum (RSC) van de politie. Ongeveer anderhalf jaar geleden is gestart met een pilot en nu is de rol van de TM’er niet meer weg te denken binnen het RSC. In deze periode zijn de collega’s in hun rol als TM’er gegroeid en zijn ook de medewerkers van het RSC aan TM gewend geraakt.

Schiphol
Traffic Management kun je zien als een soort verkeersleider. Op Schiphol houden verkeersleiders het vliegverkeer in de gaten en zorgen ze er voor dat ieder vliegtuig veilig kan landen en opstijgen. De lat ligt daar behoorlijk hoog, want een klein foutje kan desastreuze gevolgen hebben. Bij het RSC ligt dat wat genuanceerder. Er vloeit geen bloed als er een fout wordt gemaakt, doch dat kan wel consequenties hebben voor de bereikbaarheid van de politie.

Bezettingswens
De dag van de TM’er begint met de dienstlijst van vandaag. Wie werkt er? Hoeveel korpsmail en Internetaangiften staan open? Zijn er zieken en zijn er bijzonderheden zoals een vergadering? Eén collega blijkt problemen te hebben met inloggen. Een andere collega zou op het bureau werken, doch is licht verkouden en werkt daarom thuis. Om kwart voor acht staat een conference-call met de andere negen RSC’s op het programma. Tijdens dit overleg wordt de bezettingswens besproken en de factoren die deze verstoren. Denk hierbij aan ziekteverzuim, korpsmail, Internetaangifte, telefonische aangiften, overleg et cetera. Ook wordt ingegaan op bijzonder omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan demonstraties. Door de landelijke samenwerking steunen eenheden elkaar. Als er bijzonderheden zijn dan biedt die samenwerking echte ondersteuning waardoor je niet altijd een beroep op je eigen eenheid hoeft te doen om de bezetting te regelen.

Gezonde werkbelasting
TM heeft uitsluitend een adviserende rol. Zij kijken naar de stand van de dag, welke bijzonderheden er zijn en in het landelijke overleg worden deze besproken. Vanuit deze invalshoek adviseert TM de leiding om wel of niet op te schalen. Als je bijvoorbeeld tien extra mensen nodig hebt en je schaalt per eenheid op, betekent dat er per eenheid slechts één collega wordt gevraagd. Ze zoeken altijd naar balans. Het is de kunst en wetenschap van het juiste aantal medewerkers op de juiste plaats, op het juiste moment, om het werkaanbod af te handelen.
En dat allemaal binnen de gestelde service-doelstellingen en tegen minimale kosten. Bij deze minimale kosten wordt niet alleen aan geld gedacht, maar ook aan gezonde werkbelasting. Daarom is het soms noodzakelijk om bij te bij te sturen als TM ziet dat er een piek is wat zorgt voor een te hoge belasting voor de medewerker.

Samenwerking
TM Oost Nederland werkt samen met de andere Regionale Service Centra van de politie. De samenwerking is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het is ooit begonnen met Oost Nederland en Rotterdam en dat is langzaam uitgegroeid tot landelijk niveau. Als laatste is Amsterdam toegevoegd. Alle eenheden zijn overtuigd van het nut van deze samenwerking: het leidt niet alleen tot een betere samenwerking maar ook tot veel betere dienstverlening en dat is wat elke eenheid wil.
De TM’ers hebben meerdere keren per dag een conference call om met elkaar af te stemmen. Elke eenheid neemt om beurten het initiatief voor deze call. Op deze wijze blijven zij alert op ontwikkelingen die het proces kunnen verstoren.

Ruimte
De samenwerking heeft als voordeel dat we de telefonie beter en gespreid kunnen opvangen. Er is ook ruimte voor andere taken, als korpsmail, Internetaangiften et cetera. Ieder RSC kan beter anticiperen op ziekteverzuim, op calamiteiten en zij kunnen veel sneller en effectiever opschalen. Dat alles met het doel om de druk op medewerkers te verlagen en de service naar de burgers toe te optimaliseren. Niet dat het altijd lukt, maar dat is wel het streven.

TM is niet meer weg te denken. De collega’s zijn flink in deze rol gegroeid en TM is nu een belangrijke schakel. In het begin moesten zij zelf bij collega’s op de lijn komen als er wat aan de hand was. Nu komen collega’s zelf op de lijn om een storing te melden of dat ze een bijzondere melding hebben.