Het gedrag van een leider wordt ook wel ‘voorbeeldgedrag’ genoemd. Volgers zijn bij oprecht en transparant leiderschap geneigd de leider te volgen en aan te sluiten bij zijn gedrag. Grote leiders, als Nelson Mandela en Michael Gorbatsjov zijn daar goede voorbeelden van.
 
Window dressing
Er zijn ook leiders die persoonlijk leiderschap hoog in het vaandel hebben staan en er vervolgens niet naar handelen. Alles wat zo’n leider doet lijkt een pleidooi voor een goede zaak maar is feitelijk niets anders dan ‘window dressing’. Gevolg hiervan is dat hij de organisatie en de medewerkers ontmoedigt. Wie kent niet de mooie voorbeelden van missies en visies. De inkt is bij wijze van spreken nog niet droog en we gaan gewoon verder met wat we altijd al deden. Als we de mond vol hebben over ethiek en transparantie om vervolgens te volharden in achterkamertjespolitiek, duistere afspraken en ‘konijnen uit de hoge hoed’, is het einde zoek.
 
Panama Papers
Het gedrag van de leider is dus bepalend voor hoe de medewerkers zich gedragen. Mensen zijn wat dat betreft net schapen: als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Als leiderschap uitsluitend naar buiten toe wordt gepresenteerd, worden interne afspraken snel vergeten. Als een leider niet integer handelt, hoe kan en mag hij dan van mijn medewerkers verwachten dat zij wel integer handelen? Een mooi voorbeeld hiervan zijn de ‘Panama Papers.’ Sporters, politici, miljonairs en vele anderen maken zich schuldig aan belastingontwijking. Weer anderen verhullen door schimmige brievenbusfirma’s allerlei dubieuze praktijken. Hoe vreemd is het dan dat mensen hetzelfde gedrag gaan vertonen?
 
Tot in de haarvaten
Authentiek leiderschap krijgt in veel organisaties niet de aandacht die het verdient. Bijeenkomsten, vergaderingen en besluiten worden veelal gekenmerkt door eigenbelang, angst, frustraties, ruzies en vetes. Dit werkt niet alleen verlammend voor besluitvorming etc. maar nog meer voor de mensen op de werkvloer. Die voelen tot in haarvaten wat er aan de hand is en dat de individuele belangen niet het bedrijfsbelang dienen.
 
Leiderschap vergt dus meer dan alleen maar een missie, een visie en voorbeeldgedrag. Een kenmerk van een succesvol leider is dat mensen hem volgen. Ze volgen hem echter niet als makke schapen, maar de leider weet zijn mensen in de juiste richting te dirigeren.
 
Een moedig leider vormt alleen de meerderheid.
- Ambrose Redmoon, Amerikaans schrijver
 
Stop dus acuut met window dressing en laat zien waar je voor staat en handel er ook naar. Laat zien dat ook jij mens bent, met al je angsten en onzekerheden. Mensen volgden Ghandi en Martin Luther King natuurlijk om hun boodschap maar ook omdat zij authentiek bleven. En dat had tot gevolg dat vele tegenstanders na verloop van tijd ook sympathisanten werden.


Bestel nu het boek 'Van verandering naar Dynamiek'. Ruim 120 pagina's inspiratie en tips, samengevat in 24 hoofdstukken, opgedeeld in drie thema's voor slechts € 10,00 inclusief verzendkosten. Met cartoons van De Lijnmanager. Bestellen kan via www.bol.com of stuur een e-mail naar info@verstanderen.nu
 

Foto: Erwin Damhuis